Młode drzewa jutro będą lasem

Afrykańskie przysłowie

Szukaj w serwisie:    

MODLITWA ZA POWOŁANYCH

       Stwórco świata, Panie
żniwa, poślij do serc spra-
gnionych Miłości głosicieli
Ewangelii. Niech tam, gdzie
misjonarze posiali pierwsze
ziarna nadziei, Twoja łaska
otworzy młode serca na
wezwanie do służby Bożej.
Spraw, by nie zabrakło
podczas ich formacji odpo-
wiedniej pomocy duchowej
i materialnej. Otocz swoją
opieką i prowadź do szczę-
śliwego spełnienia  wszy-
stkie powołania na tere-
nach misyjnych, a szcze-
gólnie objęte przeze mnie
adopcją w Peru i na Mada-
gaskarze. Uczyń owocną
ich przyszłą służbę Bogu
i ludziom. Maryjo, Matko
Powołanych, otocz opie-
ką seminarzystów, nowi-
cjuszy i nowicjuszki na
terenach misyjnych.

Królowo Apostołów  - módl
się za nami!  

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

 


Trzy kroki adopcji:

1. Każdego dnia pomódl się za adoptowanych seminarzystów.
2. Wybierz formę pomocy finansowej, która Ci odpowiada:


  a. adopcja wspomagająca - wpłacasz dowolną sumę
       w dowolnym czasie
   b. adopcja stała - wpłacasz miesięcznie zadeklarowaną sumę
   c. adopcja grupowa - razem ze swoją wspólnotą
       lub znajomymi zbierasz dowolną sumę, którą wpłacasz
       co miesiąc


3. Wypełnij deklarację i przyślij ją do nas. Pieniądze prześlij
    na podane konto. Możesz posłużyć się załączonym drukiem
    lub wypełnić wersję elektroniczną

Zachęć innych do przyłączenia się do akcji AdoMiS!

Dołączone pliki:

ZOBACZ - ZAMÓW

 

Mirosław Kuduk © 2013

  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...